Thông tin tuyển dụng

Do nhu cầu cần bổ sung nhân sự cho hệ thống các showroom, chúng tôi cần tuyển nhân sự, vui lòng làm theo hướng dẫn bên duới để nộp hồ sơ

Bắt đầu! Bắt đầu!
© 2020 Kinhmatviettin.vn

Chọn nơi làm việc

Vị trí bạn muốn đến nộp hồ sơ

* Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trong 15 ngày và tự động được xoá

Bạn muốn ứng tuyển vị trí nào?

Chọn theo danh sách bên dưới

Thông tin cơ bản

Thông tin cá nhân

Cảm ơn đã nộp đơn!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm để phỏng vấn online thông qua Email

Nộp đơn